Discover your certification today Browse
Open page navigation
Project Management

Praxis Framework ™ to pierwsze na świecie ramy obejmujące zarządzanie projektami, programami i portfelami.

APMG International wprowadza nowy certyfikat, aby pomóc project managerom w optymalizacji wdrażania projektów i realizacji programów - pomagając im osiągnąć najkorzystniejsze wyniki w krótkim czasie. Certyfikacja pozwala profesjonalistom na wykazanie się umiejętnością dostarczania projektów i programów w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Certyfikacja oparta jest na systemie Praxis Framework, który jest dostępny bezpłatnie w Internecie. Łączy on cztery filary skutecznego dostarczania projektów; wiedzę, metodę, kompetencje i możliwości w ramach jednego systemu. Obejmuje pełen zakres wytycznych wymaganych do skutecznego zarządzania projektami i programami, kierownicy projektów nie muszą już zatem odwoływać się jednocześnie do wielu różnych przewodników.

Rozwój Praxis jest oparty o aktywną społeczność międzynarodowych ekspertów, którzy stworzyli wiele zasobów, w tym słownik, tłumaczenia, szablony, studia przypadku i blogi.

Adrian Dooley, główny autor projektu Praxis, mówi:

"od lat 70. popularność zarządzania projektami wciąż rośnie, ale wskazówki podzielono na wiele często niespójnych publikacji, które używają wiele różnych terminologii i sprzecznych struktur".

"Praxis Framework reorganizuje dobre praktyki, aby służyły oryginalnemu celowi: dostarczaniu jasnych i spójnych wskazówek dotyczących optymalizacji realizacji projektów, programów i dostarczania portfolio".

Knowledge, Method, Competency and Capability

Ponieważ ramy są w całości dostępne za darmo online - Praxis zapewnia w każdej chwili nieograniczony dostęp do zasobów. Jeśli podczas realizacji projektu pojawi się wyzwanie, kierownik projektu może szybko odszukać właściwe dla niego rozwiązanie.

Bezpośrednia dostępność Praxis w Internecie umożliwia ciągły rozwój ram, wykraczający poza formalne szkolenia Praxis. Członkowie społeczności mogą sugerować ulepszenia w ramach, które będą na bieżąco rozpatrywane i uwzględniane.

Certyfikacja Praxis dostępna będzie w postaci trzech produktów – szkoleń na poziomie Foundation, Practitioner i Pomostowym (Bridge). Poziom Foundation zakończony będzie certyfikacją na poziomie podstawowym - dostarczającą wiedzy potrzebnej do zostania efektywnym członkiem zespołu projektowego lub programowego. Poziom Practitioner (Praktyk) będzie poświadczać, że dana osoba potrafi używać i dostosowywać ramy Praxis do konkretnego projektu lub programu. Dla tych, którzy posiadają już certyfikaty w innych ramach, takich jak PRINCE2® lub kwalifikacja APM PFQ - ukończenie kursu na poziomie Bridge to kolejna droga do podejścia do zdania egzaminu na poziomie Practitioner - bez konieczności posiadania certyfikatu Praxis Framework Foundation. Kurs Pomostowy (Bridge) podkreśla i przybliża podobieństwa i różnice między Praxis i innymi ważnymi ramami, przygotowując osoby do zastosowania zintegrowanych ram w projektach lub programach wdrażanych w ich organizacjach.

Jak stwierdził Richard Pharro, CEO APM Group:

"Ponieważ niektóre wytyczne w zakresie zarządzania projektem stały się bardziej skomplikowane - Praxis stanowi nowy początek dla menedżerów projektów i programów poszukujących wskazówek. Praxis dokonuje syntezy dużej liczby przewodników wybierając esencję z każdego z nich. Rezultatem jest jeden, obszerny przewodnik z certyfikacją usprawniający proces wdrażania projektów i programów.

"Do tej pory profesjonaliści musieli zdobyć co najmniej trzy certyfikaty w zakresie zarządzania projektami i programami, aby osiągnąć szeroki zakres wiedzy zapewnianej przez Praxis Framework. W wielu obszarach treść tych certyfikacji pokrywa się - co czyni większość z przekazywanych treści zbędnymi. Certyfikat Praxis redukuje powtarzające się treści - łącząc wartość trzech certyfikatów w jeden certyfikat Praxis. Jestem przekonany, że profesjonaliści z certyfikatem Praxis będą powszechnie uznawani za posiadających wszechstronne umiejętności zarządzania projektami i programami."

O Praxis Framework™

O Praxis Framework ™

Praxis to darmowa, stworzona przez społeczność profesjonalistów rama, która może pomóc zarówno praktykom, jak i organizacjom osiągnąć zamierzone korzyści z projektów, programów i portfeli. Ramy zostały stworzone i opublikowane w 2014 r.  Do tej pory Praxis zostało już przetłumaczone z języka angielskiego na chiński, francuski, włoski i hiszpański, a kolejne tłumaczenia (w tym na język polski) są planowane niebawem.

Szkolenia i certyfikacja Praxis Framework będą dostępne od stycznia 2018 roku w akredytowanych przez APMG organizacjach szkoleniowych.

www.praxisframework.org

O APMG International

APMG akredytuje firmy szkoleniowe i konsultingowe w zakresie szerokiego portfela certyfikacji oraz usług szkoleniowych i doradczych dla profesjonalistów. Wieloletnie doświadczenie APMG w akredytowaniu organizacji na całym świecie - w połączeniu z rygorystycznym procesem oceny - oznacza, że ​​akredytowane organizacje APMG świadczą usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.

APMG zarządza szerokim portfolio certyfikacji, w tym renomowanych i rozpoznawanych na całym świecie rozwiązań umożliwiających zarządzanie projektami, biznesem i IT, a także w zakresie Cyberbezpieczeństwa i partnerstw publiczno-prywatnych. Portfolio certyfikatów APMG - wspierane przez sieć akredytowanych organizacji APMG ułatwia znalezienie odpowiadających potrzebom szkoleń lub usług doradczych.

RELATED PRODUCTS

Arrows held in case

Integrated Program Performance Management (IPPM™)

Expert marksmen in project delivery - renowned for speed and precision

View more
Speedometer

Earned Value

Perfecting performance measurement

View more
A voltage meter - with the pin indicating full power

End Point Assessment - Associate Project Manager Level 4 Apprenticeship Standard

Unlock your apprentice’s full potential

View more